İnci Erdoğan

Üstün Yetenekli Öğrencilere Koçluk

Üstün yetenekli çocukların en çok ihtiyaç duyduğu şey anlaşılmaktır. Nasihat, eleştiri, yorum, onay, soru gibi tepkiler onlara anlaşılmadıkları hissini verir. Kendilerini aktif olarak dinleyip söylediklerini onlara yansıtacak ve güçlü sorularla farklı açılardan da bakmalarını sağlayacak birilerine ihtiyaç duyarlar.

Öğrenci koçluğunda ilk amaç bu ihtiyaca karşılık vermektir. Daha sonra sınav kaygısı, ilişkler, iletişim gibi onların başarısını ve mutluluklarını etkileyen konular üzerinde de çalışmalar yapılabilir.

Ayrıca üstün yetenekli çocukların zihinsel gelişimi, sosyal-duygusal gelişimlerinden daha ileri düzeyde olup eş zamanlı gelişmemesi nedeniyle farklı sosyal-duygusal ihtiyaçları olmakta ve buna bağlı olarak zorlayıcı durumlar oluşmaktadır.

Bu da kendilerini gerçekleştirme ve yeteneklerini geliştirme sürecinde engeller ortaya çıkarmakta ve onlara zaman kaybettirebilmektedir.

Üstün yetenekli çocukların sosyal ve duygusal gereksinimlerinin fark edilmesi ve bu gereksinimleri karşılanamadığında meydana gelebilecek sorunların bilinmesi, çözüm üretebilmek açısından önemlidir.

Sosyal duygusal gelişim genel olarak, çocuğun kendini ifade edebilmesi, duygularını kontrol edebilmesi, kendisiyle ve çevresiyle uyum içinde olabilmesidir.

Ancak böyle olduğunda potansiyellerini tam olarak gerçekleştirme şansları vardır.Koçluk, kendilerini farketmelerinde ve potansiyellerini gerçekleştirmelerinde onlara destek olan güçlü  bir araçtır.